Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle forretningsbetingelser

 

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som udbyder (FoodConnection GmbH) via webstedet www.foodconnection-shop.de, medmindre der er aftalt en ændring skriftligt mellem parterne. Afvigende eller modstridende vilkår og betingelser er kun effektive med vores udtrykkelige samtykke.

(2) Vi tilbyder vores produkter kun til salg, for så vidt du er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, som i afslutningen af ​​den juridiske transaktion i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller selvstændige erhvervsaktiviteter (iværksættere). En kontrakt med forbrugerne er udelukket.

 

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer. De vigtigste egenskaber ved varerne findes i det respektive tilbud.

(2) Vores tilbud på Internettet er ikke bindende og intet bindende tilbud om at indgå en kontrakt.

(3) Du kan indsende et bindende kontraktstilbud (ordre) pr. Telefon, pr. E-mail, fax, post eller via online indkøbskurvssystemet.

Når du køber via det online indkøbskurvsystem, opbevares de varer, der er bestemt til køb, i "indkøbskurv." Du kan åbne "indkøbskurven" via den tilsvarende knap i navigationslinjen og foretage ændringer der når som helst. Efter adgang til siden "Kasserer" og indtastning af de personlige data samt betalingsbetingelser og forsendelse, vises alle ordredata på ordreoversigtssiden.

Inden du sender ordren, har du muligheden for at gennemgå alle oplysninger her igen, ændre (også via funktionen "tilbage" af internetbrowseren) eller annullere køb. Når du sender ordren via den tilsvarende knap sender du et bindende tilbud os ud.
Du vil først modtage en automatisk e-mail om modtagelse af din ordre, hvilket endnu ikke fører til kontraktens indgåelse.

(4) Acceptet af tilbuddet (og dermed indgåelse af kontrakt) finder sted ved bestilling via telefon omgående eller senest inden for 5 dage med skriftlig bekræftelse (f.eks. E-mail), hvor gennemførelsen af ​​ordren eller levering af varerne bekræftes ( ordrebekræftelse).
Hvis du ikke har modtaget en meddelelse inden for denne periode, er du ikke længere bundet af din ordre. Eventuelle allerede leverede tjenester refunderes straks i dette tilfælde.

(5) Behandlingen af ​​ordren og fremsendelsen af ​​alle nødvendige informationer i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten automatiseres delvist via e-mail. Du er derfor nødt til at sikre, at den e-mail-adresse, du giver os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails teknisk sikres og især at ingen SPAM-filtre forhindrer dette.

 

§ 3 priser, betalingsbetingelser og forsendelsesomkostninger

(1) Priserne, der er angivet i de respektive tilbud og forsendelsesomkostninger er nettopriser, inkluderer ikke moms.

(2) De resulterende forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen, de vil blive opkrævet separat, medmindre den frie forsendelseslevering er lovet. Yderligere detaljer kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

(3) Du har betalingsmulighederne vist under en tilsvarende udpeget knap på vores websted eller i det respektive tilbud. Hvis der ikke er angivet nogen anden betalingsperiode for de enkelte betalingsmetoder eller på fakturaen, skal betalingskravene fra den indgåede kontrakt straks betales. Fradrag af rabatter er kun tilladt, hvis det udtrykkeligt er angivet i det respektive tilbud eller på fakturaen.

 

§ 4 Leveringsbetingelser

(1) Den estimerede leveringstid er angivet i det respektive tilbud. Leveringsdatoer og leveringstider er kun bindende, hvis det bekræftes af os skriftligt. Med betalingsmetoden forudbetaling via bankoverførsel sker afsendelsen af ​​varen først efter indgangen til den komplette købspris og speditionsomkostningerne hos os.

(2) Hvis et produkt, som du bestiller, i modsætning til forventningerne, ikke er tilgængeligt på trods af rettidig indgåelse af en passende dækningstransaktion af grunde uden for vores kontrol, vil du straks blive informeret om manglende tilgængelighed og i tilfælde af tilbagetrækning refunderes alle allerede foretagne betalinger straks.
(3) Forsendelsen sker på egen risiko. Hvis du ønsker det, foretages forsendelsen med en tilsvarende transportforsikring, hvorved de deraf følgende omkostninger bæres af dig.

(4) Delvis levering er tilladt og kan faktureres uafhængigt af os, forudsat at du ikke er belastet med yderligere omkostninger til forsendelse.

 

§ 5 Garanti

(1) Garantiperioden er et år efter levering af varen. Tidsnedsættelsen gælder ikke:

- skyldes straffesager for skader på liv, lemmer eller helbred og ved forsætlig eller groft uagtsom anden skade;
- så vidt vi med svig har skjult manglen eller har overtaget en garanti for tingets tilstand;
- i tilfælde af genstande, der er blevet brugt til en struktur i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangel;
- i tilfælde af retskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

(2) Som en betingelse for tingene betragtes kun vores egne oplysninger og produktbeskrivelsen af ​​producenten som aftalte, men ikke andre reklamer, offentlige afgifter og erklæringer fra producenten.
 
(3) I tilfælde af mangler yder vi garanti efter vores skøn ved reparation eller udskiftning. Hvis eliminering af manglen mislykkes, kan du anmode om en nedsættelse eller trække sig ud af kontrakten. Fjernelse af mangler anses for at være mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre arten af ​​genstanden eller manglen eller de andre omstændigheder angiver andet. I tilfælde af afhjælpning behøver vi ikke bære de øgede omkostninger, der er afholdt af forsendelsen af ​​varerne til et andet sted end udførelsesstedet, medmindre forsendelsen svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

 

§ 6 Opbevaringsret, ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.
 
(2) Vi forbeholder os ejerskabet til varerne indtil fuldstændig afvikling af alle krav fra det nuværende forretningsforhold. Før overdragelse af ejerskab af de reserverede varer er et pantsætning eller sikkerhedsoverførsel ikke tilladt.
 
(3) Du kan videresælge varerne i den almindelige forretningsdrift. I dette tilfælde tildeler du allerede nu alle krav på det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalg, vi accepterer tildelingen. De er yderligere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at opkræve kravet.
 
(4) I tilfælde af kombination og blanding af de reserverede varer opnår vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af ​​de reserverede varer til de andre behandlede varer på behandlingstidspunktet.
 
(5) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som du har ret til på din anmodning, i det omfang, at den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet, der skal sikres med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der skal frigives, er vores ansvar.

 

§ 7 Valg af lov, sted for udførelse, kompetencested

(1) Tysk lov gælder undtagen FN's salgslovgivning.
 
(2) Sted for opfyldelse og jurisdiktion er vores hjemsted, for så vidt du er en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt jurisdiktionsted i Tyskland eller EU.

____________________________________________________________________________________________________


II Kundeinformation

1. Sælgers identitet

FoodConnection GmbH
Siemensstr. 2
21465 Reinbek
Tyskland
Telefon: +4940638569790
E-mail: jlo@foodconnect.de


2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for at indgå kontrakten og indgåelsen af ​​selve kontrakten såvel som korrektionsmulighederne foretages i overensstemmelse med § 2 i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

 

3. Kontraktsprog, kontraktopbevaring

3.1. Kontraktsprog er tysk.

3.2. Den komplette kontrakttekst gemmes ikke af os. Før afgivelse af ordren eller anmodningen, kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk via browserens udskrivningsfunktion.

Disse vilkår og betingelser blev oprettet af advokaterne, der har specialiseret sig i forhandlerforbundets IT-lovgivning og kontrolleres permanent for at overholdes juridisk. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Yderligere information findes på: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

sidste opdatering: 19.11.2018